Η «Καθημερινή της Κυριακής» φέρνει στο φως την απόρρητη εισήγηση του υπουργού Μεταφορών στον πρωθυπουργό, στην οποία ο κ. Χατζηδάκης εισηγείται ριζικές αλλαγές στη στρατηγική και το καθεστώς λειτουργίας του ΟΣΕ.